APA Style

VVENUGOPAL, N, S. (). PARYAVARANAM SAMAJAM (2008). : N.K. PUBLICATION.

MLA Style

VVENUGOPAL, NAGA, SURI. "PARYAVARANAM SAMAJAM". 2008 : N.K. PUBLICATION, . Book.